Cenik

1. ČLANARINA

- člani do 18. leta, dijaki do poteka statusa dijak, brezposelni, člani Društva bibliotekarjev, člani Društva invalidov Brezplačno
- izredni dijaki, študentje, upokojenci 9,00 EUR
Za obdobje 1 meseca 2,00 EUR
Za obdobje 6 mesecev 6,00 EUR
- ostali člani 14,00 EUR
Za obdobje 1 meseca 3,00 EUR
Za obdobje 6 mesecev 9,00 EUR
- zunanje ustanove (šole, vrtci …) 45,00 EUR
- članski darilni bon

14,00 EUR

- članski darilni bon (upokojenci, študentje)

- spletni vpis

9,00 EUR

14,00 EUR

OPOMBA: Brezposelne osebe so lahko oproščene plačila članarine le z veljavnim potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje. Člani Društva bibliotekarjev in člani Društva invalidov so oproščeni plačila članarine ob predložitvi v pogled veljavne članske izkaznice, dijaki po 18. letu pa s potrdilom o vpisu, plačajo pa stroške izkaznice.
Izredni dijaki, študentje in upokojenci dokazujejo status z ustreznim potrdilom oz. veljavno izkaznico. V članarino so zajeti tudi stroški izdelave izkaznice.

2. OPOMINI N ZAMUDNINE

- 1. opomin 2,00 EUR
- 2. opomin 4,00 EUR
- 3. opomin 6,00 EUR
- opomin pred tožbo 8,00 EUR
- izterjava gradiva po veljavnem ceniku podjetja za izterjave
- dnevna zamudnina za DVD, CD, CD-rom 0,10 EUR/enoto
- dnevna zamudnina za knjige, revije, zemljevide 0,10 EUR/enoto

3. ODŠKODNINA

- menjava izkaznice
(izgubljena, sprememba priimka)
2,00 EUR
- stroški obdelave in opreme nadomeščenega izgubljenega ali uničenega gradiva 3,00 EUR
- izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo zamenjava gradiva z enakim ali nabavna cena + stroški obdelave
- izgubljeno ali uničeno starejše knjižnično gradivo (cena, izražena v tolarjih/dinarjih in dar) 15,00 EUR + stroški obdelave (3,00 EUR) = 18,00 EUR
- nadomestna zaščitna škatla (videokaseta, CD, DVD, CD-rom) 0,50 EUR
- poškodovana nalepka s črtno kodo 0,50 EUR
- poškodovana RFID nalepka 0,50 EUR
- poškodovana knjiga, slikanica 5,00 EUR

OPOMBA: Uporabnik mora poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z novim, enakim ali vsebinsko ustreznim gradivom in doplačati stroške ponovne obdelave. Vsi ostali stroški se obračunavajo po ceniku, veljavnem na dan plačila

4. DRUGE STORITVE

-izkaznica ob vpisu za člane do 18. leta, brezposelne, člane DB 2,00 EUR
-obveščanje uporabnikov 1,00 EUR
- pridobivanje gradiva iz zbirk drugih knjižnic za uporabnike (medknjižnična izposoja) 10,00 EUR
posredovanje gradiva drugim knjižnicam 7,00 EUR
- poizvedbe iz arhiva izposoje na zahtevo člana 1,00 EUR
- uporaba prostora čitalnice za predavanje ali drugo prireditev (od 1 do 5 ur) 20,80 EUR
- vsaka nadaljnja ura 6,00 EUR
- neprevzeto rezervirano gradivo 0,50 EUR/na enoto
- priprava gradiva na določeno temo 4,00 EUR
- izvedba literarnega pogovora 60,00 EUR
- gradivo iz Stepišnikove bukvarnice simbolična cena
- slikanica Knjižničarka 12,00 EUR
- slikanica Lovro s košem gre! 5,00 EUR
- platnena vrečka

- pošiljanje po pošti do 2kg
- pošiljanje po pošti nad 2kg-5kg

1,00 EUR

2,50 EUR
3,00 EUR

 

5. FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE

- fotokopija A4 (enostransko) 0,10 EUR
- fotokopija A3 (enostransko) 0,20 EUR
- tisk A4 (črno-belo) 0,10 EUR
- tisk A4 (barvno) 0,40 EUR

OPOMBA: Fotokopiramo samo knjižnično gradivo.

BREZPLAČNE STORITVE

- uporaba računalnika v osebne namene
- informacijsko opismenjevanje
- uporaba avdio in video pripomočkov
- obisk prireditev
- dostop do svetovnega spleta preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam
- dostop do e-virov
- obvestila uporabnikom po elektronski pošti

Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
Po 1. odstavku 94. čl. ZDDV-1 smo oproščeni plačila DDV.

Cenik velja od 1. 1. 2024.