Knjižni zakladi malega Lovra

KNJIŽNI ZAKLADI LOGO 1 1Knjižni zakladi malega Lovra je bralno spodbujevalni projekt, v katerem smo k sodelovanju povabili učence OŠ Anice Černejeve Makole in otroke  Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Krtek Makole, ki sta v projektu sodelujoča partnerja, ter njihove učitelje in vzgojitelje, ki pri projektu aktivno sodelujejo. Skupaj z bibliotekarko načrtujejo bibliopedagoške ure in v pripravah vsebino bibliopedagoškega dela povezujejo s svojimi učnimi načrti. Dogovarjamo se o izvedbi in skupaj iščemo rešitve za uspešno izvajanje bibliopedagoških ur v okviru projekta.

V projektu vsako leto sodeluje 7 ali 8 skupin otrok (1., 2., 3. razred OŠ in 4 ali 5 skupin otrok iz vrtca). Načrtovanje bibliopedagoških ur poteka v sodelovanju med učiteljem/vzgojiteljem in bibiliotekarko, ki izvaja bibliopedagoške ure v knjižnici. Dogovorita se o temi, ki bo na uri predstavljena, o zgodbici, ki bo pripovedovana ter o gradivu, ki ga bodo otroci skritega v nahrbtniku odnesli v razred/igralnico.

Vsaj enkrat mesečno otroci s svojimi vzgojiteljicami in učiteljicami za najmanj eno šolsko uro obiščejo knjižnico, poslušajo izbrano zgodbico, ki jo pripoveduje bibliotekarka ali po dogovoru kdo drug (otrok, starš, učiteljica), spoznavajo knjižnico in njeno zgodovino, rešujejo knjižne uganke, se pogovarjajo o knjigah, spoznavajo proces izposoje in se nanj privajajo … Vsakič jim knjižničarka v nahrbtnik – ZAKLAD – pripravi presenečenje (knjige, dvd-je, cd-je, didaktične igre, lutke …), ki ga otroci odnesejo v svoj razred/ igralnico.

Projekt ima dolgoročne učinke, saj otroke in mladino vzgaja v dobre bralce in redne uporabnike knjižnice.

»V projektu sodelujem že drugo leto in pri učencih opažam napredek tako na področju motivacije za branje, kot pri branju samem. V razredu imamo poseben kotiček, kamor odlagamo knjige, izposojene v projektu. Velikokrat opazim učence, ko v prostem času posežejo po teh knjigah, sedejo v kotiček in berejo sami, v paru ali v skupinici. Skoraj vsi učenci v razredu že samostojno berejo, njihov besedni zaklad je bogatejši. Radi obiskujejo knjižnico in si pridno izposojajo knjige.«

(Anita Koren, profesorica razrednega pouka, OŠ Anice Černejeve Makole)

»Branje otrokom – učencem in branje otrok – učencev je zelo pomembna aktivnost. Prav tako je branje zelo pomembno, saj ga potrebujemo na vsakem koraku.

V našem razredu sem za branje in sodelovanje v tem projektu odločila zato, da se branje še bolj spodbudi in se s tem dviga nivo bralne kulture. Všeč nam je bilo, ker smo brali zanimive knjige in se zabavali skozi aktivnosti, ki podpirajo branje. Prav tako so bile v zakladu enciklopedije oziroma knjige z zanimivimi vsebinami, knjižna uganka in DVD-ji. Tako smo spoznavali svet živali tudi preko fotografij in posnetkov.«

(Snježana Rajaković, profesorica razrednega pouka, OŠ Anice Černejeve Makole)

»Projekt knjižnice Makole - Knjižni zakladi malega Lovra, smo v vrtcu Makole sprejeli kot izziv. Pričakujemo, da tako tudi ostane. Otroci v knjižnici neizmerno uživajo in veseli me, da je med otroki naša knjižničarka postala simbol knjige in pravljic.

Bralna pismenost je v času, ko smo od jutra do večera obdani z različnimi besedili, za nas obveza, da otroke seznanimo z literaturo, ki bogati. Fleksibilno branje raznovrstnega gradiva, s katerim se tedensko srečujejo otroci iz vrtca Makole v knjižnici Makole, nam bogati duhovno življenje. Veseli smo, da sodelujemo v projektu, se v okviru le-tega srečujemo z različno literaturo, knjižničarka pa nas tedensko popelje v svet pravljic in neizmernega doživetja.«

(Marjeta Klajnšek, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, vodja enote Krtek Makole)

DSC 0019DSC 0041DSC 0070DSC 0103DSC 0114DSC 0117