Študijska čitalnica

KNJIZ. J.VOSNJAKA 119 470x313Je miren prostor, namenjen zadovoljevanju študijskih in izobraževalnih potreb, z referenčnim gradivom (priročniki, slovarji, leksikoni, enciklopedije …) in strokovnimi revijami, ki so na voljo za izposojo v prostorih knjižnice.