Stepišnikova bukvarnica

DSCN1010 470x382 470x382Stepišnikovi bukvarnici v osrednji knjižnici ter v krajevnih knjižnicah Poljčane, Oplotnica in Tinje je obiskovalcem na voljo gradivo, ki je iz knjižnične zbirke odpisano. K temu gradivu sodijo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in niso uvrščene v knjižnično zbirko. Knjige so na prodaj po simbolični ceni, ves zbrani znesek se nameni za nakup novega knjižničnega gradiva.