Oddelek za odrasle

 MG 2966Ob vstopu v knjižnico se nahaja centralni pult, ki je namenjen vračilu in izposoji knjižničnega gradiva. Knjižničarka lahko posreduje osnovne informacije ter vas napoti na oddelek, kjer se nahaja želeno gradivo.

V pritličju je časopisna čitalnica za odrasle z bogato izbiro dnevnega in tedenska časopisja ter revij. Po potrebi je mogoče članke ali druge informacije tudi fotokopirati. Uporabnikom je na voljo tudi vodomat in avtomat s toplimi napitki. V časopisni čitalnici, kakor tudi na več mestih po knjižnici, so na voljo računalniki za informacije o gradivu, za osebne namene, za pisanje in tiskanje dokumentov ter za dostop do svetovnega spleta in brezplačnih elektronskih podatkovnih zbirk.

Prvo nadstropje je v celoti namenjeno odraslim uporabnikom. Na voljo so različne vrste knjižničnega gradiva, tako za sprostitev kot za študij ali vseživljenjsko učenje. Na voljo je po žanrih in jeziku urejena leposlovna literatura, po tematskih področjih pa so razvrščeni strokovno gradivo, priročniki, slovarji, jezikovni tečaji, gradivo za dijake (priročniki za maturo, domače branje), strokovne serijske publikacije, neknjižno gradivo (glasbene zgoščenke, DVD-ji, CD-romi). Pri iskanju gradiva lahko pomagajo knjižničarke, pri katerih si je mogoče tudi rezervirati gradivo, ki je trenutno izposojeno.

Uporabnikom je na voljo informacijsko opismenjevanje, medknjižnična izposoja, brezplačen dostop do svetovnega spleta in elektronskih vsebin, brezžično omrežje, fotokopiranje ter tiskanje, bralna značka za odrasle, razna predavanja, razstave.

Vsem, ki bi se radi nemoteno posvetili študiju, pisanju različnih nalog in brskanju po priročnikih, slovarjih in enciklopedijah, je v drugem nadstropju namenjena študijska čitalnica s priročno knjižnico.

za odrasle uporabnike s citalnico 3.JPG 5bdc0f70