Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/2007).

Vsebina kataloga informacij javnega značaja:

Organ je dolžan v sklopu centralnega kataloga informacij javnega značaja ali posebej redno vzdrževati katalog informacij javnega značaja, ki obsega najmanj:

  1. osnovne podatke o katalogu, ki so: naziv organa, ki je izdal katalog, in odgovorne uradne osebe, ki je katalog sprejela, datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga in podatke o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki;
  2. splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga;
  3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga;
  4. stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
  5. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

DELOVNI NAČRTI IN POROČILA

POVEZAVE