Izposojevalni roki

Izposojevalni roki knjižničnega gradiva:čas1 470x183 470x183

• jezikovni tečaji: 30 dni,
• knjige: 7–30 dni,
• revije starejšega datuma, slovarji, CD-romi, DVD-ji, zgoščenke (do 5 izvodov): 7 dni.

Izposojevalni rok je možno podaljšati osebno ali po telefonu ter preko COBISS⁄OPAC-a (potrebno je geslo storitve Moja knjižnica) največ dvakrat. Avtomatičnega podaljšanja NI.
Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati, če je gradivo rezervirano ali v opominu, nimate poravnanih obveznosti do knjižnice.