Pravljični vrtiljak

S projektom PRAVLJIČNI VRTILJAK želimo z branjem različnih kvalitetnih knjig spodbujati in bogatiti govorni razvoj predšolskih otrok. S projektom želimo vzgojiteljice spodbuditi k skupinskim obiskom knjižnice, ki imajo zagotovo tudi velik vpliv na družinske obiske in branje v družini.

S projektom PRAVLJIČNI VRTILJAK želimo bralne navade v predšolskem obdobju prenesti v okolje kjer otrok razvija svoje jezikovne sposobnosti, ki so zanj velikega pomena v kasnejšem obdobju razvoja za delovanje in sporazumevanje z vrstniki in okolico. Zgodnji stik s knjigo omogoča otroku razvoj splošne razgledanosti, saj s poslušanjem različnih dobrih vsebin pridobiva različna znanja.

Branje odraslih je zagotovo odlična popotnica za kvalitetno preživljanje prostega časa otroka ali cele družine.

Vsem otrokom vključenim v PRAVLJIČNI VRTILJAK, bomo ob družinskem obisku in vpisu v knjižnico podarili drobno presenečenje, za njihove starše pa pripravili motivacijsko zloženko.

Ob zaključku projekta bomo v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in vseh naših enotah v sodelovanju z vzgojiteljicami in vodstvom Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica za predšolske otroke, ki bodo vključeni v tekočem letu v naš projekt, pripravili in podelili priznanje PRAVLJIČNI VRTILJAK.

S PRAVLJIČNIM VRTILJAKOM – NOVIM GENERACIJAM NAPROTI.