Podaljševanje, rezervacije, naročanje

Kako podaljšate rok izposoje?informacije 470x282

V vseh enotah naše knjižnice je izposojevalni rok mogoče podaljšati osebno v knjižnici, po telefonu, po Bibliofonu ter preko spleta (potrebno je geslo storitve Moja knjižnica) največ dvakrat.
Avtomatičnega podaljšanja NI.

Gradiva ni mogoče podaljšati, če je rezervirano, če je preko roka izposoje (je v opominu) ali je že doseženo število možnih podaljšanj, če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje) ali če so na bralčevi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti.

Opozorilo:
Za podaljševanje roka izposoje ne uporabljate elektronske pošte. Pri vsakem načinu podaljševanja roka izposoje, ki ga izberete, morate takoj dobiti povratno informacijo o novem datumu vrnitve. V nasprotnem primeru rok izposoje ni podaljšan.

Podaljšanje preko spleta

Za podaljševanje preko spleta potrebujete številko članske izkaznice in geslo Moje knjižnice, ki ga uredite v knjižnici.

Za podaljšanje kliknite tu:

S klikom na ikono Moja knjižnica se odpre obrazec, v katerega vnesete podatke:
♦ ime knjižnice: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
♦ številko izkaznice: xxxxxx,
♦ geslo: geslo, ki ste ga dobili v knjižnici

ter kliknete gumb “Prijava”.

Prikaže se seznam vsega gradiva, ki ga imate trenutno izposojenega v naši knjižnici.
Rok izposoje za posamezen izvod podaljšate tako, da kliknete kvadratek ob tem izvodu in nato gumb “Želim podaljšati” na koncu seznama.
Bodite pozorni na programska sporočila, da se prepričate, če je podaljšanje uspelo.

Obveščanje preko elektronske pošte

Članom knjižnice omogočamo obveščanje preko elektronske pošte:
♦ tri dni pred iztekom izposojevalnega roka,
♦ en dan po preteku izposojevalnega roka.

Podaljševanje preko Bibliofona 

Na telefonskih številkah: 01 563 49 28 in 031 909 028

Bibliofon je avtomatski odzivnik, ki deluje vse dni v tednu, neprekinjeno 24 ur. Omogoča podaljševanje gradiva in posredovanje informacij o dogajanju v naši knjižnici. Vse potrebne napotke vam sporoča glas na odzivniku. Za podaljševanje potrebujete številko članske izkaznice in letnico rojstva, ki se uporablja kot koda za vstop v sistem podaljševanja. Za vpisovanje zahtevanih podatkov uporabljajte telefonske tipke. S tipko 1 izberete podaljševanje izposojevalnega roka za izposojeno gradivo, s tipko 4 potrdite storitev, s tipko 3 pa zaključite postopek in se odjavite. Odzivnik vam bo sporočil inventarne številke gradiva (inv. št. najdete pod črtno kodo na nalepki na gradivu), ki ga ni bilo možno podaljšati.

Rezervacije

Gradivo je možno rezervirati osebno, po telefonu ali preko spleta. Rezervirano gradivo čaka 4 delovne dni. O pripravljenem oz. prispelem gradivu vas obvestimo preko e-pošte, sms obvestila ali potisnega obvestila. V kolikor gradivo ni prevzeto, se zaračunava strošek neprevzetega rezerviranega gradiva po veljavnem ceniku.
Preklice rezervacij je možno opraviti osebno, po telefonu ali preko spleta.

Če ustrezne literature ni na voljo v naši knjižnici, se jo na željo uporabnika v roku sedmih dni priskrbi preko medknjižnične izposoje, za katero se zaračunava stroške pošiljanja po veljavnem ceniku.

Rezervacija preko spleta (Moja knjižnica)

Če želite rezervirati gradivo prek interneta, kliknite tukaj.
V ustrezna polja (avtor, naslov …) vpišite svoje iskalne zahteve in kliknite »Poišči«.
Preglejte seznam zadetkov in s klikom izberite naslov. V spodnjem delu izpisanih podatkov o gradivu najdete njegov status (zelena barva – prosto, oranžna – izposojeno, rdeča – samo za čitalnico, rezervacija ni možna).

Posamezen izvod rezervirate tako, da kliknete gumb »Rezerviraj« na desni strani izvoda.

Odpre se okno “Prijava v profil Moj COBISS”. Kliknite gumb “Moja knjižnica”. Vpišite ime knjižniceštevilko članske izkaznice in geslo (prejmete ga v knjižnici).

Po prijavi je potrebna ponovna rezervacija izbranega gradiva. Ko bo rezervirano gradivo na voljo, boste obveščeni po telefonu ali po elektronski pošti. V knjižnici vas bo gradivo čakalo na izbranem oddelku štiri delovne dni.

Naročanje gradiva

Preko telefona ali spleta lahko naročate gradivo, ki je prosto, in sicer v enoti, kjer je gradivo na voljo. Naročila izpolnjujemo večkrat dnevno. Ko je gradivo pripravljeno, ste obveščeni po izbranem načinu obveščanja (elektronska pošta, SMS). Gradivo čaka 4 delovne dni. Če gradivo ni prevzeto, se zaračuna znesek za neprevzeto rezervirano gradivo po veljavnem ceniku.

Na zahtevo uporabnika se lahko pripravi gradivo na določen tematski sklop (seminarske naloge, diplomska dela, magistrske naloge ipd.), za katerega se izpolni ustrezen obrazec in poravna vsoto, določeno po veljavnem ceniku. Gradivo je pripravljeno naslednji delovni dan.

Navodila za iskanje gradiva po COBISS/OPAC-u

Obrazec za naročilo tematskega sklopa