Darovi

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica oblikuje svojo zbirko tudi z darovi. V dar sprejema knjižnično gradivo od posameznikov in ustanov. Podarjeno gradivo v knjižnici skrbno pregledamo ter ga po merilih knjižničarske stroke uvrstimo v knjižnično zbirko oz. ponudimo drugim ustanovam, uporabnikom ali obiskovalcem knjižnice v Stepišnikovi bukvarnici po simbolični ceni.

Sredstva, pridobljena na ta način, se namenijo izključno za nabavo novega knjižničnega gradiva.knjige11 470x273

Darovalec v knjižnici podpiše izjavo, s katero se strinja, da predaja gradivo v dar. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica odloči, kaj bo z gradivom storila. Knjižnica se zavezuje, da bo s podarjenim gradivom skrbno, strokovno in odgovorno ravnala.

Hvala, da nam pomagate graditi našo zbirko!