Oddelek za nabavo in strokovno obdelavo gradiva

20210126 110820

Oddelek za nabavo in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva skrbi, da je pot knjižničnega gradiva od knjigarne do knjižnice čim krajša in da knjige čim prejdobijo svoj prostor na knjižnih policah – ne le v osrednji knjižnici, temveč tudi v naših krajevnih knjižnicah: Poljčane, Makole, Oplotnica, Kebelj, Tinje in Pragersko. Kvalitetna knjižnična zbirka je temelj dobre knjižnice, zato skrbimo za ustrezen izbor v skladu s strokovnimi priporočili in v okviru finančnih zmožnosti.