Pionirska knjižnica

ustvarjalne delavnice 470x282Namenjena je predvsem otrokom in mladini do 15. leta starosti. Leposlovno gradivo je razvrščeno po treh starostnih stopnjah (C, P, M), od katerega so ločeni poezija, dramatika in ljudsko slovstvo ter stripi. Strokovna literatura je razvrščena po tematskih področjih, za najmlajše pa so na voljo didaktična igrala.

AKTIVNOSTI MED ŠOLSKIM LETOM

URE PRAVLJIC

So oblika knjižne in književne vzgoje, ki otroka postopno in sistematično pripravlja in uvaja v pravljični svet. Zelo pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navajamo na pravljice. Sprva, ko je še majhen, mu beremo pravljice iz slikanic, kasneje pa debelejše knjige v nadaljevanjih. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

V čudoviti svet pravljic so vabljeni otroci od 5. leta dalje. Ure pravljic potekajo enkrat tedensko od  oktobra do konca marca, vsak drugi  četrtek v mesecu od 16. 30 do 17.30 ure.

VRTEC NA OBISKU

Je oblika bibliopedagoškega dela, kjer otroci preko igre spoznavajo knjižnico in knjige. Prvi obisk knjižnice je za otroka zelo dragocen. Pomembno je, da otrok obišče knjižnico že v predbralnem obdobju. Strokovnjaki pravijo, da je veliko zamujenega, če otrok prvič stopi v knjižnico šele kot učenec. Otroci tako spoznajo osnovne pojme o knjižnici, način dela v knjižnici, si ogledajo knjižnične prostore,se seznanijo z različnimi oblikami gradiva ter prisluhnejo izbrani pravljici.

BIBLIOPEDAGOŠKE URE

Bibliopedagoške ure so oblika bibliopedagoškega dela, kjer se sistematično, postopno in razredni stopnji primerno usposablja učence biti samostojni uporabniki knjižnice in knjižničnih pomagal (leksikoni, enciklopedije, bibliografije, slovarji …).

Učenci  spoznajo zgodovino knjižnice, seznanijo se s potekom dela v knjižnici (vpis v knjižnico, izposoja, dejavnosti knjižnice …) ter spoznajo prostore knjižnice. Podrobneje se seznanijo s postavitvijo knjižničnega gradiva (po starostnih stopnjah, UDK sistemu) in  javno dostopnim računalniškim katalogom COBISS. Učenci nižje stopnje lahko prisluhnejo pravljici.

USTVARJALNE DELAVNICE

Potekajo v času poletnih in zimskih počitnic, v velikonočnem in adventnem času. Otroci v spremstvu in ob pomoči odraslih izdelujejo zanimive izdelke.

MESEČNA KNJIŽNA UGANKA

Knjižničarke vsak mesec pripravijo tri knjižne uganke, primerne različni starosti otrok. Ob koncu vsakega meseca se izžrebajo srečni nagrajenci, ki prejmejo knjižno nagrado.