Beremo življenje

Medgeneracijsko povezovanje in branje v vseh življenjskih obdobjih

Pod sloganom Beremo življenje je potekalo Stepišnikovo strokovno posvetovanje 2023, ki ga je v torek, 30. maja, organizirala Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Posvet je v polni Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica potekal ob 160-letnici ustanovitve Slovenske bukvarnice in Bralnega društva pod Pohorjem.

Posveta se je udeležilo 14 vabljenih referentov iz lokalnega okolja ter referentke iz Mariborske knjižnice, kot osrednje območne knjižnice, in Knjižnice Lenart. Osrednja referentka je bila dr. Dragica Haramija.

V prvem sklopu je po uvodnem pozdravu direktorice knjižnice in župana občine Slovenska Bistrica prvi referent, Edmund Pogorevc iz Zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, spregovoril o Lovru Stepišniku, prvem potujočem knjižničarju, ki je oral ledino na področju knjižničarstva in širjenja slovenske pisane besede v teh podpohorskih krajih. Nadaljevala je Ksenija Trs iz Mariborske knjižnice, ki je prestavila bibliobus kot shajališče vseh generacij. O delu z najmlajšimi ter o pomenu branja in srečevanja s knjigo sta skozi projekte, ki jih izvajata, predstavili delovanje Monika Pečovnik in Nina Skledar, vzgojiteljici iz Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Monika Pečovnik je poudarila, da: »Bralni nahrbtnik potuje med otroki ter vključuje otroke in odrasle v široko polje sodelovanja in komunikacije skozi doživljanje otroške literature, spodbuja ljubezen do branja in družinsko branje.«

Drugi sklop je začela dr. Dragica Haramija, redna profesorica za področje književnosti na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti UM, kjer predava otroško in mladinsko književnost, družinsko pismenost in lahko branje. Svoj prispevek je razdelila na štiri področja, povezana z bralno pismenostjo. Še posebej pa je poudarila, da se: »Bralna pismenost prenaša medgeneracijsko z odraslih na otroke, zato ni zanemarljivo, kakšen odnos imamo odrasli do branja in bralne kulture.« Da pa je bralna pismenost v funkciji vseživljenjskega učenja, sta predstavili mag. Brigita Kruder in Darja Kušar z Ljudske univerze Slovenska Bistrica. O branju med srednješolci in o tem, kako zgledi vlečejo med knjižne platnice, je predavala Alenka Ajd Bratkovič, knjižničarka na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Sabina Petek iz VDC Polž Maribor, enota Slovenska Bistrica, pa je svoj prispevek posvetila komunikacijskim oviram ranljivih skupin in osvetlila pomen lahkega branja. Le-to je namreč v veliko pomoč osebam z intelektualno oviro, starejšim, osebam z demenco, osebam po poškodbi glave, tujcem, migrantom in drugim osebam, ki teže berejo in razumejo.

V tretjem sklopu sta o projektih Zavoda za izobraževanje, šport, kulturo in turizem Ma-Kole spregovorila njegova direktorja Klara in Beno Toplak. Zavod namreč deluje od leta 2017 in v tem času je organiziral več ponavljajočih se kulturnih prireditev in dogodkov, kot so: Zimski večeri komedij, Poezija pod zvezdami, Likovni tabori, Rima Ti Štima. In prav v slednjem, Rima Ti Štima, so v projekt povabili neznane, neodkrite pesnice in pesnike ter jih zvabili na plano. Tako so nastale že tri pesniške zbirke. Iz Lenarta sta nam bibliotekarki Zdenka Krautič in Aleksandra Papež skozi projekte, ki jih izvajajo v njihovi knjižnici, predstavili pot, kako doseči vse skupine uporabnikov. Posvetovanje je s prispevkom zaključila Mojca Plaznik Plavec iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki je predstavila bralne in bralno spodbujevalne projekte knjižnice, ki segajo na področje ozaveščanja o pomembnosti branja, bralne pismenosti in bralne kulture.

Za uspešno izvedeno strokovno posvetovanje se zahvaljujemo vsem, ki so k temu prispevali svoj del.

Za organizacijski odbor: Natalija Stegne

1349108163 573074848310363 9217611243498255018 n349127778 1181321522540091 2284956222443265341 n349306470 270950035431443 2832141032672128874 n349797214 152910461099473 1087574429614922792 n349825652 2010006942666903 4257614221312540269 n350007830 668586941761083 3676573552653408427 n350010126 1976382319198874 5991230086011126222 n350101960 808345874142178 8801681152068024311 n350108327 1426167571468130 416369761325649454 n350114975 217533447753083 3928824070071510020 n350131297 915618119719473 4562256446331185543 n350138396 926583901933568 4821927565344565393 n350256688 161630826716264 6122083633155108946 n350286698 998063281196347 7390802184491222047 n350310279 623784372998657 8780830899103891626 n350311388 797935121717841 4048163769274167352 n350314436 816357740115328 4782955944760462079 n350326016 914850286271979 3997661787179651110 n350341804 6580059115337914 7516925647073777989 n350375239 631608845676121 7281802145734538358 n350783267 294876709544000 2390613623504904037 n