PREDAVANJA O KORONARNIH OBOLENJIH V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH

V mesecu marcu je Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica  v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v treh krajevnih knjižnicah (Oplotnica, Pragersko, Makole) izvedla predavanje o boleznih srca in ožilja. Predavateljici sta udeležence seznanili z različnimi obolenji in z načini, kako preventivno delovati in se tem boleznim izogniti.

MAKOLEMAKOLE KORONARNAPRAGERSKO