Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Prejela zlato priznanje za kakovost – USPEŠEN UPORABNIK CAF

396041094 632985405701773 852952342095915618 nKnjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica si prizadeva za kakovost na vseh področjih delovanja in se želi razvijati v smeri odličnega delovanja, zato že od leta 2019 sodeluje v modelu CAF, ki je skupni ocenjevalni okvir za organizacije javnega sektorja. Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Model CAF je knjižnici omogočil pregled poslovanja in z vključevanjem zaposlenih prepoznati prednosti, pa tudi področja, ki jih je treba izboljšati.

PRVA KNJIŽNICA V SLOVENIJI V CAF EPI

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je kot prva knjižnica v Sloveniji v četrtek, 26. oktobra 2023, na svečani podelitvi v Ljubljani pod okriljem Ministrstva za javno upravo RS prejela zlato priznanje za kakovost USPEŠEN UPORABNIK CAF.

Knjižnica je od leta 2019 opravila dve samooceni po modelu CAF, ki jo je izvedla samoocenjevalna skupina knjižnice pod vodstvom Janje Pepelnak, v skupini pa so doslej sodelovale Mojca Plaznik Plavec, Tanja Jakolič, Patricija Breznikar in Sanja Miikulič. Skozi proces je bilo treba iskati prednosti in možnosti za izboljšave ter kot rezultat pripraviti akcijski načrt izboljšav, ki se je uspešno realiziral do konca leta 2021, ko je knjižnica prejela priznanje Začetnik CAF. V letu  2022 je knjižnica sodelovala v drugi samooceni, katere rezultat je bil ponovno načrt izboljšav, ki se učinkovito še uresničuje, in za to prejela srebrno priznanje Uporabnik CAF.

Konec preteklega leta je knjižnica izpolnila pogoje za zunanjo oceno in v pričetku leta 2023 pristopila k CAF EPI – zunanji povratni informaciji.  V maju so zunanji ocenjevalci, strokovnjaki na področju kakovosti, ocenili sodelovanje knjižnice v procesu CAF ter izvedli evalvacijo zadnje samoocene ter uresničevanje akcijskega načrta izboljšav in podali zaključno poročilo ter sklep o kakovostnem delovanju organizacije. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je tako prva knjižnica v Sloveniji, ki je sodelovala v CAF FPI in prejela zlato priznanje za kakovost.

Janja Pepelnak

396029853 632985572368423 99880242377402671 n 1396041094 632985405701773 852952342095915618 n396041425 632985489035098 8820788771009773298 n